Spring til indhold

Se medlemsmodeller

Virksomheder kan meldes ind i Odense Klimapartnerskab på flere måder

Oversigt over medlemsmodeller
Medlemstype/fordele Grundlægger

Klimapartner Deluxe

(20 ansatte og op)

Klimapartner Premium

(under 20 ansatte)

Klimapartner Basis

(under 10 ansatte)

 Pris i kr.  250.000

År 1: 50.000

Fra år 2: 100.000

År 1: 25.000

Fra år 2: 50.000

År 1: 6.250

Fra år 2: 12.500

Bestemmende
Indflydelse
 x      
Deltagelse med fremtrædende rolle i aktiviteter  x      
 Logo og navn på odenseklimapartnerskab.dk  x  x
Brug af logo i egen kommunikation  x x x Frit valg mellem følgende muligheder:
1) Deltagelse i  netværk
2) Klimaambassadør-uddannelse 2 pladser
3) Brug af logo i egen kommunikation

Klimaambassadør-

uddannelse

 10 pladser  4 pladser 2 pladser  Se valgmuligheder ovenfor
Netværk  10 pladser  4 pladser  2 pladser Se valgmuligheder ovenfor

Beskrivelse af medlemspakkernes indhold

Download en uddybende beskrivelse af medlemspakkerne

 

Bestemmende indflydelse

 • Udpeger formandskabet
 • Styrker fremdriften
 • Organiserer arbejdet i partnerskabet
 • Fastlægger aktiviteter
 • Fastlægger budget
 • Fastlægger deltagerkreds

 

Deltagelse med fremtrædende rolle i aktiviteter

 • Indgår med navn/logo nævnelse i kommunikationen om partnerskabets aktiviteter
 • Mulighed for at brande sig som frontløber på klimadagsordenen

 

Netværk

 • Partnerskabet etablerer 6 netværk:
 1. CSRD - Bliv ekspert i afrapporteringskrav fra EU til din virksomhed
 2. Grøn start - netværk for begynderen inden for grøn omstilling
 3. Netværk for bæredygtigt indkøb
 4. Netværk for salg og forretningsudvikling - Den grønne omstilling er en god forretning
 5. Netværk for transport og logistik - Gør din virksomheds transport og logistik grøn
 6. Netværk om projektering/facility/service
 • Netværksgrupper, hvor fagpersoner arbejder sammen om grøn omstilling.
 • Videns- og erfaringsudveksling.
 • Fire årlige møder med interne og eksterne oplæg.
 • To årlige konferencer med vidensdeling på tværs af alle netværk i Odense Klimapartnerskab.
 • Værdi: 12.500 - 17.500 pr. medarbejder

 

Klimaambassadøruddannelsen

 • To dages kursus for medarbejdere
 • Medarbejdere bliver forandringsagenter med redskaber inden for nudging, mikroforandringer og adfærd. Kan agere bindeled mellem medarbejdere og direktion i interne klimaspørgsmål.
 • Netværk med andre klimaambassadører
 • Værdi: 6.250 kroner pr. medarbejder

 

Logo

 • Brug af Odense Klimapartnerskabs logo i egen kommunikation f.eks. på hjemmeside, SoMe, nyhedsbreve og lignende.
 • Synliggørelse og styrkelse af virksomheden som en del af et partnerskab, der går foran inden for grøn omstilling og for at mobilisere byen til at blive klimaneutral senest i 2030.
 • Værdi: 7.500 kroner

 

Odenseklimapartnerskab.dk og LinkedIn

Virksomhedsnavn og logo på odenseklimapartnerskab.dk, samt mulighed for yderligere eksponering via partnerskabets LinkedIn-profil.

 

Alle medlemmer uanset model sætter sig mål for grøn omstilling i Odense Klimapartnerskabs 'Model for Deltagelse'

Yderligere tiltræder alle medlemmer partnerskabsaftalen

Medlemstype/fordele Grundlægger

Klimapartner Deluxe

(20 ansatte og op)

Klimapartner Premium

(under 20 ansatte)

Klimapartner Basis

(under 10 ansatte)

 Pris i kr.  250.000

År 1: 50.000

Fra år 2: 100.000

År 1: 25.000

Fra år 2: 50.000

År 1: 6.250

Fra år 2: 12.500

Bestemmende
Indflydelse
 x      
Deltagelse med fremtrædende rolle i aktiviteter  x      
 Logo og navn på odenseklimapartnerskab.dk  x  x
Brug af logo i egen kommunikation  x x x Frit valg mellem følgende muligheder:
1) Deltagelse i  netværk
2) Klimaambassadør-uddannelse 2 pladser
3) Brug af logo i egen kommunikation

Klimaambassadør-

uddannelse

 10 pladser  4 pladser 2 pladser  Se valgmuligheder ovenfor
Netværk  10 pladser  4 pladser  2 pladser Se valgmuligheder ovenfor
Odense Klimapartnerskab, Sekretariat
 • Nørregade 36
 • 5000 Odense C
 • CVR-nr.: 44070472
 • Signe Vestergaard Bansø
 • 22 67 02 06, sveba@odense.dk
Odense Klimapartnerskabs logo