Spring til indhold

Om uddannelsen som klimaambassadør

Odense Klimapartnerskab tilbyder et fælles todages uddannelsesforløb, hvor medarbejdere på medlemsvirksomhederne kan blive uddannet som klimaambassadører.

Logo for klimaambassadøruddannelsen

Tilmeldingen til Hold III d. 28. - 29. august er åben nu!

Tilmelding

Hvorfor uddanner vi klimaambassadører?

Det er der især to årsager til. For det første viser forskning, at særligt udpegede forandringsagenter, der går forrest, inspirerer og faciliterer processerne, kan sætte fart på den grønne omstilling.

 

For det andet afhænger en væsentlig del af en organisations udledning af drivhusgasser af ansattes, kunders, brugeres og borgeres adfærd. Det er derfor vigtigt at påvirke adfærd og holdninger

 

Om uddannelsesforløbet

Forløbet fokuserer på at udstyre deltagerne med konkrete og hverdagsnære værktøjer til adfærdspåvirkning og mikroforandringer.

Det inkluderer korte teoretiske oplæg og praktiske øvelser.

 

Deltagerne skal også designe en prøvehandling, som de efterfølgende skal udføre i virksomheden i samarbejde med ledelsen og kollegerne.

 

Der vil være tid til erfaringsdeling og netværk med andre deltagere gennem hele forløbet.

 

En måned efter uddannelsesforløbet samler vi deltagerne til et netværksmøde, hvor vi samler op på erfaringerne både i forhold til prøvehandlingerne og det at være grøn forandringsagent.

 

Adgang til netværk og løbende læring

Deltagerne får adgang til et digitalt læringsunivers for klimaambassadører, hvor de kan udbygge deres værktøjskasse i forhold til adfærdsdesign, klimatiltag og rollen som grøn forandringsagent.

 

Læringsuniverset er ved at blive udviklet, og bliver snarest mulig tilgængelig på odenseklimapartnerskab.dk. Alle klimaambassadører bliver underrettet når siden er oppe.

 

Derudover inviterer Odense Klimapartnerskab to gange årligt til en netværkskonference for alle klima-ambassadører.

 

Hvordan får man som medlemsvirksomhed størst udbytte af forløbet?

Som medlemsvirksomhed har I mulighed for at modtage rådgivning i forhold til, hvordan der kan skabes et konstruktivt rum for klimaambassadørerne på virksomheden.

 

De nærmeste ledere tilbydes individuel online sparring i forhold til samarbejdet med klimaambassadøren.

 

Som anden efter- og videreuddannelse spiller forventningsafstemning mellem deltageren og nærmeste leder inden forløbet og opfølgning efter forløbet nemlig en væsentlig rolle for virksomhedens udbytte.
Det bliver ikke mindre væsentlig, når vi som her arbejder med adfærdspåvirkning på klimaområdet.

Vi har derfor lavet en vejledning til, hvordan I kommer godt i gang med klimaambassadører på virksomheden og en guide som kan anvendes til forventningsafstemning mellem nærmeste leder og klimaambassadøren. Dette kan du finde nederst på denne side.

 

Klimaambassadør Povl Thaarslund er med til at sætte fart på den grønne omstilling hos Odense Renovation - hør mere her:

 

Praktiske oplysninger og tilmelding

 

Der udbydes 1 hold mere i 2024 - tilmeld dig nu!:

  • Hold III: 28. og 29. august 2024

Tilmelding til Hold III

 

Pris: Gratis og udelukkende for medlemsvirksomheder i Odense Klimapartnerskab

 

Sted: Videnbyen, Cortex Park 26, 5230 Odense

 

Antal deltagere på hvert hold: 30 deltagere.

 

Tilmeldingsfrist:

  • Hold III: 18. august 2024

 

Hvem underviser på forløbet?

Flemming Bridal Rasmussen, ejer og facilitator hos EarthWize Leadership (og tidligere leder af SDU’s bæredygtighedsenhed), og Morten Ploug Henriksen, ph.d.-studerende ved SDU og associeret rådgiver hos EarthWize Leadership, vil stå for undervisningen.

Begge undervisere har betydelig erfaring inden for strategi-, ledelses- og organisationsudvikling samt adfærdsdesign og klima.

 

Ved spg. angående uddannelsen kontakt Flemming Bridal Rasmussen på flra@outlook.dk

 

 

For medlemmer

Som klimaambassadør har du adgang til læringsuniverset i Odense Klimapartnerskab. Du får tilsendt brugernavnet og adgangskoden af sekretariatet.

Log ind her 

 

Flyer om klimaambassadøruddannelsen (PDF)

Guide til forventningsafstemning (PDF)

Sådan kommer I godt i gang med klimaambassadører (PDF)

Download logo for klimaambassadøruddannelsen

Odense Klimapartnerskab, Sekretariat
  • Nørregade 36
  • 5000 Odense C
  • CVR-nr.: 44070472
  • Signe Vestergaard Bansø
  • 22 67 02 06, sveba@odense.dk
Odense Klimapartnerskabs logo