Spring til indhold

Medlemsskab

Når du bliver medlem af Odense Klimapartnerskab, tager din virksomhed et aktivt skridt mod en bæredygtig fremtid.

Som medlem af Odense Klimapartnerskab bliver din virksomhed en del af et unikt netværk med en dynamisk gruppe af virksomheder, der mødes regelmæssigt for at udveksle ideer, erfaringer og samarbejde.

Alle virksomheder kan blive en del af Odense Klimapartnerskab - store som små. Udgangspunktet er, at vi skal være fælles om grøn omstilling i Odense.

 

Et medlemskab med flere goder

Som medlem i Odense Klimapartnerskab, får din virksomhed adgang til en lang række aktiviteter. Aktiviteter der kan gavne jeres arbejde med bæredygtighed og grøn omstilling. 

 

Netværk om grøn omstilling

Med pladser i forskellige netværk omhandlende grøn omstilling, er der mulighed for at udveksle erfaringer, inspirere og hjælpe på tværs af virksomheder og brancher. Partnerskabet etablerer 6 netværk, der alle tager udgangspunkt i temaer inde for klimaområdet. Det er bl.a.

 • CSRD - Bliv ekspert i afrapporteringskrav fra EU til din virksomhed
 • Grøn start - Netværk for begynderen inden for grøn omstilling
 • Netværk for bæredygtige indkøb
 • Netværk for salgs- og forretningsudvikling - Den grønne omstilling er god forretning
 • Netværk for transport og logistik - Gør din virksomheds transport og logistik grøn
 • Netværk om projektering/facility/service 

Vi har allerede nu sat gang i CSRD-netværket, og planlægger snarest muligt opstart af de resterende netværk.

 

Klimaambassadøruddannelse til dine ansatte

Et medlemskab indebærer pladser på partnerskabets klimaambassadøruddannelse. En klimaambassadør bliver udstyret med værktøjer, der løfter virksomhedernes klimaindsats. Herunder, hvordan adfærdspåvirkning kan bruges på arbejdspladsen for at fremme fokusset på bæredygtighed i hverdagen hos dine medarbejdere. På uddannelsen bliver ansatte trænet i opgaven som forandringsagent på klimaområdet - en uundværlig rolle hos virksomheder i dag.

 

Næste klimaambassadøruddannelse løber af stablen d. 28. 29. august 2024. Hold øje med siden her for mere information om tilmelding, program, osv.

 

Logo og navn på odenseklimapartnerskab.dk

Som nyt medlem i Odense Klimapartnerskab får din virksomhed tilsendt en logo-pakke. Logo-pakken gør det muligt for virksomheden at bruge logo og materiale fra Odense Klimapartnerskab i egen kommunikation.

 

Alle medlemmer får logo og navn på odenseklimapartnerskab.dk. Desuden får medlemmer en ekstra kanal i form af partnerskabets LinkedIn profil. Her er der stor mulighed for at sprede sine budskaber til en stor og blandet målgruppe.

 

REBOOT, klimaredaktionen og flere ladestandere

Odense Klimapartnerskab har flere andre aktiviteter, man som medlem støtter op omkring. Partnerskabet er en del af det årlige tilbagevendende bæredygtighedsevent, REBOOT, hvor alle medlemmer er velkommen til at deltage. På REBOOT er der stor mulighed for at netværke og blive inspireret af andre virksomheders arbejde med grøn omstilling.

REBOOT 2024 afholdes d. 20. og 21. november i Odense Congress Center

 

Odense Klimapartnerskab har købt klimajournalistikken fri hos Fyens Stiftstidende, så alle har adgang til informationer på klimaet - både lokalt, nationalt og internationalt. Klimaredaktionen er et vigtigt tiltag, som partnerskabet er med til at finansiere.

 

Partnerskabet ønsker at øge antallet af ladestandere i Odense. Vi opfordrer byens virksomheder til at åbne deres parkeringspladser mod betaling, når de ikke bruges af medarbejdere. Virksomheder kan tjene lidt penge og gør det samtidig nemmere at være elbilsejer i Odense.

 

Et medlemskab i Odense Klimapartnerskab er opdelt i:

 • Grundlægger (250.000 kr.)
 • Klimapartner Premium, 21 og flere ansatte: (år 1: 50.000 kr., derefter 100.000 kr.)
 • Klimapartner Deluxe, 10-20 ansatte: (år 1: 25.000 kr., derefter 50.000 kr.)
 • Klimapartner Basis, 0-9 ansatte: (år 1: 6.250 kr., derefter 12.500 kr.)

Alle kan være med, så længe man bakker op om Odense Klimapartnerskabs formål - bidrage til, at Odense bliver klimaneutral senest i 2030.

 

Medlemsmodeller

Kontigentpakker

 

Har du lyst til at vide mere om indholdet i pakkerne?

Læs mere om indholdet i medlemspakkerne

 

Læs mere om aktiviteterne i Odense Klimapartnerskab

 

Tiltrædelse af partnerskabsaftale

Alle grundlæggere og klimapartnere skal tiltræde partnerskabsaftalen. Partnerskabsaftalen finder du her

Odense Klimapartnerskab, Sekretariat
 • Nørregade 36
 • 5000 Odense C
 • CVR-nr.: 44070472
 • Signe Vestergaard Bansø
 • 22 67 02 06, sveba@odense.dk
Odense Klimapartnerskabs logo