Spring til indhold

Medlemsskab

Alle virksomheder i Odense kan blive medlem af Odense Klimapartnerskab. Når du bliver medlem af Odense Klimapartnerskab, tager din virksomhed et aktivt skridt mod en bæredygtig fremtid.

Som medlem af Odense Klimapartnerskab bliver din virksomhed en del af et unikt netværk med en dynamisk gruppe af virksomheder, der mødes regelmæssigt for at udveksle ideer, erfaringer og samarbejde.

Udgangspunktet er, at vi skal være fælles om grøn omstilling i Odense.

 

Et medlemskab med flere goder

Som medlem i Odense Klimapartnerskab, får din virksomhed adgang til en lang række aktiviteter. Aktiviteter der kan gavne jeres arbejde med bæredygtighed og grøn omstilling. 

 

Netværk om grøn omstilling

Med pladser i forskellige netværk omhandlende grøn omstilling, er der mulighed for at udveksle erfaringer, inspirere og hjælpe på tværs af virksomheder og brancher. Partnerskabet etablerer 6 netværk, der alle tager udgangspunkt i temaer inde for klimaområdet. Det er bl.a.

 • CSRD - Bliv ekspert i afrapporteringskrav fra EU til din virksomhed
 • Kom i gang med klimaarbejdet - Netværk for begynderen inden for grøn omstilling
 • Netværk for bæredygtige indkøb
 • Netværk for salgs- og forretningsudvikling - Den grønne omstilling er god forretning
 • Netværk for transport og logistik - Gør din virksomheds transport og logistik grøn
 • Netværk om projektering/facility/service

Allerede nu er flere kernemedarbejdere fra medlemsvirksomhederne en del af netværkene.

 

Klimaambassadøruddannelse til dine ansatte

Et medlemskab indebærer pladser på partnerskabets klimaambassadøruddannelser. En klimaambassadør bliver udstyret med værktøjer, der løfter virksomhedernes klimaindsats. Herunder, hvordan adfærdspåvirkning kan bruges på arbejdspladsen, for at fremme fokusset på bæredygtighed i hverdagen hos dine medarbejdere. På uddannelsen bliver ansatte trænet i opgaven som forandringsagent på klimaområdet - en uundværlig rolle hos virksomheder i dag.

 

Logo og navn på odenseklimapartnerskab.dk

Som nyt medlem i Odense Klimapartnerskab, får din virksomhed tilsendt en logo-pakke. Den indebærer, at virksomheden får mulighed for at bruge partnerskabets logo i egen kommunikation. Alle medlemmer får også logo og navn på odenseklimapartnerskab.dk. Desuden får medlemmer en ekstra kanal, i form af partnerskabets LinkedIn profil. Her er der stor mulighed for at sprede sine budskaber til en stor og blandet målgruppe.

 

REBOOT, klimaredaktionen og flere ladestandere

Odense Klimapartnerskab har flere andre aktiviteter, man som medlem støtter op omkring. Partnerskabet er en del af årlige tilbagevendende bæredygtighedsevent, REBOOT, hvor alle medlemmer er velkommen. På REBOOT er der stor mulighed for at netværke og blive inspireret af andre virksomheders bæredygtige arbejde. Odense Klimapartnerskab har også købt klimajournalistikken fri hos Fyens Stiftstidende, så alle har adgang til informationer på klimaet - både lokalt, nationalt og internationalt. Partnerskabet ønsker at øge antallet af ladestandere i Odense. Vi opfordrer byens virksomheder til at åbne deres parkeringspladser mod betaling, når de ikke bruges af medarbejdere. Virksomheder kan tjene lidt penge og gør det samtidig nemmere at være elbilsejer i Odense.

 

Et medlemskab i Odense Klimapartnerskab er opdelt i:

 • Grundlægger (250.000 kr.)
 • Klimapartner Premium (år 1: 50.000 kr., derefter 100.000 kr.)
 • Klimapartner Deluxe (år 1: 25.000 kr., derefter 50.000 kr.)
 • Klimapartner Basis (år 1: 8.250 kr., derefter 12.500 kr.)

Alle kan være med, bare man bakker op om Odense Klimapartnerskabs formål, som handler om at bidrage til, at Odense bliver klimaneutral senest i 2030.

 

Medlemsmodeller

Nedenstående skema giver et overblik over medlemsmodellerne i Odense Klimapartnerskab, herunder det årlige kontingent

Kontigentpakker

 

Har du lyst til at vide mere om indholdet i pakkerne?

Læs mere om indholdet i pakkerne

 

 Du kan også læse mere om aktiviteterne i Odense Klimapartnerskab her

 

Tiltrædelse af partnerskabsaftale

Alle grundlæggere og klimapartnere skal tiltræde partnerskabsaftalen.

Læs mere om de forskellige muligheder for valg af kontingentpakker.

Odense Klimapartnerskab, Sekretariat
 • Nørregade 36
 • 5000 Odense C
 • CVR-nr.: 44070472
 • Signe Vestergaard Bansø
 • 22 67 02 06, sveba@odense.dk
Odense Klimapartnerskabs logo