Spring til indhold

Grøn omstilling i Odense Klimapartnerskab

Foruden et økonomisk bidrag, arbejder medlemmer løbende med CO2-reduktion i egen organisation

Oversigt over model for deltagelse

Man kan indgå i Odense Klimapartnerskab på 3 niveauer

 

Niveau I

 • Virksomheden laver årligt et CO2-regnskab på scope 1, 2 og 3 med mulighed for begrundet afgrænsning på scope 3
 • Opmærksom på sit CO2-aftryk og beskriver, hvordan virksomheden vil være ambitiøs med reduktion inden for en tidshorisont
 • Beskrivelse af målsætning for reduktion med konkrete tiltag og handeplaner
 • Indstillet på at dele en fremdriftsredegørelse med Odense Klimapartnerskab i forbindelse med årsregnskabet

 

Niveau II

 • Virksomheden laver årligt et CO2-regnskab på scope 1 og 2
 • Indstillet på at arbejde mod niveau I inde for en tidshorisont
 • Beskrivelse af, hvordan målet tænkes realiseret
 • Indstillet på at dele en fremdriftsredegørelse med Odense Klimapartnerskab i forbindelse med årsregnskabet

 

Niveau III

 • Virksomheden underskriver en erklæring, hvor man forpligter sig til at igangsætte et arbejde med reduktion af CO2-aftryk
 • Indstillet på at arbejde mod niveau I og II inde for en tidshorisont
 • Beskrivelse af, hvordan målet tænkes realiseret
 • Indstillet på at dele en fremdriftsredegørelse med Odense Klimapartnerskab i forbindelse med årsregnskabet
  

Det afgørende for deltagelsen i Odense Klimapartnerskab er ikke, at man er meget langt med at reducere sit CO2-aftryk.

 

Man skal som virksomhed eller organisation være indstillet på at arbejde efter en konkret målsætning om CO-reduktion, forfølge målet systematisk og sikre sig troværdig dokumentation for sine CO2-reduktioner.

 

Odense Klimapartnerskab, Sekretariat
 • Nørregade 36
 • 5000 Odense C
 • CVR-nr.: 44070472
 • Signe Vestergaard Bansø
 • 22 67 02 06, sveba@odense.dk
Odense Klimapartnerskabs logo