Spring til indhold

Forskellige netværk for byens virksomheder

Alle byens virksomheder skal arbejde sammen i netværk om den grønne omstilling. Odense Klimapartnerskab arbejder for at etablere netværk med forskellige temaer inden for grøn omstilling.

Sal med lyttende mennesker ved borde, set fra ryggen og vendt op mod storskærm

Klimapartnerskabets netværk skal hjælpe hinanden, inspirere hinanden, få den bedste viden og fremtidens eksempler. Derved skal de løfte hinanden igennem de mange forandringer i den grønne omstilling.

De nuværende temaer, vi arbejder med, er følgende:

1. Grundlæggernetværket

Som grundlægger tager din virksomhed et stort samfundsansvar på en af de dagsordener, som står aller øverst. Nemlig klimadagsordenen.

 

Grundlæggerne af Odense Klimapartnerskab samler hele Odense om det fælles mål at opnå klimaneutralitet senest i 2030. Dermed bliver din virksomhed synliggjort som en af dem, der skaber løsningerne til den måske største samfundsudfordring. Nemlig klimaforandringerne.

 

Grundlæggernetværket rangerer øverst i Odense Klimapartnerskab. Her sidder primært ejere og direktører fra grundlæggervirksomheder af Odense Klimapartnerskab.
Alle grundlæggere har bestemmende indflydelse i Odense Klimapartnerskab. Dvs:

 

 • Grundlæggerne sætter retning for partnerskabet.
 • Fastlægger og udvikler fundamentet.
 • Organiserer arbejdet.
 • Beslutter, hvilke aktiviteter, der skal være en del af partnerskabet. Og hvordan de skal udvikle sig.

 

Det er altså her din virksomhed skal være, hvis du vil synliggøre dig som en af dem, der skaber løsningerne og går foran for at få alle i Odense til at arbejde sammen om den grønne omstilling.
Alle grundlæggervirksomheder indgår også med navn og logo i kommunikation om partnerskabets aktiviteter.

   
   

 

 Deltagere Format 
 Repræsentanter fra virksomheder med grundlæggerstatus i Odense Klimapartnerskab

 4 møder årligt

 

2. CSRD - Bliv ekspert i afrapporteringskrav fra EU til din virksomhed

 

Nye afrapporteringskrav fra EU, det såkaldte CSRD, kommer til at ændre virksomhedernes ESG-rapportering fundamentalt. Kravene er implementeret i dansk lovgivning, og vil blive rullet ud til virksomhederne alt afhængigt af størrelse og andre parametre

 

I netværket arbejder vi sammen om at lære CSRD at kende og komme i mål med afrapporteringskravene. I et trygt og fortroligt rum, deler vi vores sejre og udfordringer i forbindelse med CSRD.

 

Deltagere  Format Emner 

 Medarbejdere/ledere, som arbejder med CSRD-rapportering i virksomheder, som får eller har CSRD-rapporteringspligt

Du kommer i netværk med: 

 • Sustainability Manager, Pernille Lykke Pedersen fra Universal Robots
 • Økonomidirektør, Stefffen Jonasen fra H. J. Hansen Recycling Group
 • CSR-ansvarlig, Tina Dannevang fra Fyens Stiftstidende

Og mange flere fra bl.a. EnergiFyn, Vandcenter Syd & Odense Renovation

 4 møder årligt á 4-3 timer, hvor medlemmerne på skift er vært.

Hvert møde har et emne.

Fx ...

 • Intro til CSRD fra ekstern ekspert (fx Susanne Stormer, PWC/Jyske Bank)
 • Netværksmøde med H. J. Hansen omhandlende deres erfaringer med GAP-analyse i indledende fase til CSRD.
 • Intro til CSRD i dansk lov fra eksterne oplægsholder
 • Due-diligence konceptet
 • Double Materiality
 • Udvidet kædeansvar
 • Biodiversitet
 • Cases eller emner fra medlemmerne selv

 

3. Kom i gang med klimaarbejdet - netværk for begynderen inden for grøn omstilling

Viljen er der, men i mange virksomheder er det en udfordring bare at komme i gang med den grønne omstilling. 

 

Dette netværk sørger for, at du tager de første skridt på rejsen mod at blive en grøn virksomhed. Det er begynderens vej ind i den grønne omstilling. Her bliver virksomheder der ligner hinanden sat sammen - enten på brancheniveau eller af samme størrelse.

 

Med ekstern rådgivning vil netværksdeltagerne blive ledt gennem arbejdet med at sætte sig mål i Odense Klimapartnerskabs niveaumodel og dermed starte arbejde med grøn omstilling i egen organisation. Senere arbejder virksomhederne med et klimaregnskab og en klimaplan.

 

Deltagere Format   Emner

Virksomheder som er nye inden for grøn omstilling.

Typisk SMV'er uden en dedikeret ansat/afdeling, som arbejder med grøn omstilling

Du kommer i netværk med

 • Direktør i Klima- og Miljøforvaltningen, Michael Wognsen Frederiksen
 • Sustainability Manager, Jakob Kjær Rasmussen fra Odense Havn
 • Sustainability Manager, Morten B. Andersen fra H. J. Hansen Recycling Group

4 møder årligt.

Strukturen er som følgende:

1. møde: Workshop, hvor rådgiveren kommer med et eksempel på, hvordan en klimaplan for en virksomhed kan se ud, hvilke steps man skal igennem og hvad det kræver at lave en plan for virksomheden.

Imellem 1. og 2. møde: Virksomhederne går hjem og arbejder med at lave en klimaplan for virksomheden

2. møde/workshop: Næste skridt i at lave planen bliver forklaret for rådgiverens side.

Imellem 2. og 3. møde: Virksomhederne går hjem og arbejder videre.

Fx ...

 • At sætte sig mål
 • Lav et klimaregnskab
 • Kom i gang - og i mål - med en klimaplan i virksomheden

 

4. Netværk for bæredygtige indkøb

Virksomheder køber dagligt ind for mange penge, men hvordan gør man indkøbene bæredygtige? Har du og din virksomhed et ønske om at overgå til en bæredygtig indkøbspraksis, så har I måske også oplevet, at I løber ind i mange udfordringer og dilemmaer undervejs?

 

Det kan nemlig være både komplekst og medføre en række udfordringer at købe bæredygtigt ind i virksomheden. Men det er også en forretningsmulighed, da investering i bæredygtighedsprogrammer er en topprioritet nu for enhver virksomhed, som ønsker at fastholde deres legitimitet hos både kunder og investorer.

 

Bæredygtigt indkøb er en afgørende motor for den grønne omstilling, da langt størstedelen af danske virksomheders CO2 kommer fra leverandører og underleverandører.

 

I denne netværksgruppe tager vi hul på bæredygtigt indkøbt og skaber et rum for faglig og personlig sparring på grønne budskaber. Vi ser på, hvordan vi kommer i gang med bæredygtigt indkøb, hvad det giver mening at prioritere først og lære af hinandens og eksternes erfaringer.

 

Deltagere  Format  Emner

 Henvender sig til medarbejdere der arbejder med indkøb, sourcing og lignende

Du kommer i netværk med:

 • Indkøbschef, Cecilie Førby fra Odense Kommune
 • Koncernindkøbs- og facilitychef, Jes Laulund fra 3C Groups
 • Chef for indkøb og logistik, Lasse Munch fra EnergiFyn

Og mange flere fra bl.a. Fyens Stiftstidende, H. J. Hansen Recycling Group og Vandcenter Syd

 

 4 møder årligt á 3-4 timer, hvor medlemmerne på skift er vært.

Hvert møde har et emne

Fx ...

 • Hvordan man kommer i gang med bæredygtigt indkøbt
 • Prioritering, udvælgelse, dokumentation, effekt
 • Leverandører - krav, dokumentation, opfølgning, kommunikation og hvad stiller den nye CSRD lovgivning af krav i forhold til dette.
 • Produkters miljømæssige fodaftryk (PEF)
 • Partnerskab for offentlige grønne indkøb (POGI)
 • Cases eller emner fra medlemmerne selv

 

5. Netværk for salgs- og forretningsudvikling - Den grønne omstilling er god forretning

Den grønne omstilling er en fantastisk mulighed for at gøre en god forretning. De virksomheder som kommer først ind i den grønne omstilling, har også mulighed for at tjene flest penge på dem.

 

Arbejdet med bæredygtighed er derfor en lejlighed til at fremtidssikre din virksomhed. I fremtiden kommer den agenda nemlig til at have stor indflydelse på virksomhedernes konkurrenceevne.

 

Virksomheder, som påvirker samfundet positivt, får lettere adgang til kapital og nye forretningsmuligheder.

I takt med at verden ændrer sig, ændrer jeres kunder også deres syn på deres forbrug. Det skal I være klar til. 

 

Kort sagt: Bliv bæredygtig, eller bliv overflødig.

 

Hvor er din branche på vej hen? Hvad bliver den nye standard på markedet? Hvilke kundeforventninger er der?

 

I denne netværksgruppe kommer vi til at kigge på de muligheder, som denne dagsorden med fokus fokus på bæredygtighed bringer med sig

 

Deltagere  Format  Emner

Henvender sig til medarbejdere/ledere, som arbejder med salg og marketing i virksomhederne.

Virksomheder som er nye inden for grøn omstilling

Typisk SMV'er uden en dedikeret ansat/afdeling, som arbejder med bæredygtighed/grøn omstilling

Du kommer i netværk med:

 • Salgschef, Theis Riber Fjord fra EnergiFyn
 • Kommerciel forretningsudvikling, Jesper Pedersen fra H. J. Hansen Recycling Group
 • Stabschef i Borgmesterforvaltningen, Dan Bonde

 4 møder årligt á 3-4 timer, hvor medlemmerne på skift er vært

Hvert møde har et emne

Fx ...

 • Forstå jeres omverden og virksomhedens udgangspunkt
 • Hvordan kan I produktudvikle med bæredygtighed for øje?
 • Hvilke nye muligheder kan I få gennem teknologi og data?
 • Hvilke nye cirkulære forretningsmodeller kan være relevante I jeres virksomhed og branche?
 • Hvilke andre potentialer er der i den grønne omstilling, som I som virksomhed kan udnytte forretningsmæssigt?

 

6. Netværk for transport og logistik - Gør din virksomheds transport og logistik grøn

Hvordan kan din virksomheds transport og logistik gøres grønnere? Hvordan sænker du fx CO2 udledningen fra din varetransport og medarbejders transport? Hvad er bæredygtig transportstyring, og hvor kan teknologien hjælpe?

 

I denne netværksgruppe arbejder vi sammen om synergier og erfaringsudveksling inden for logistik og transportsektoren.

 

Vi ser på, hvordan vi kan bruge den grønne logistik og transport som en konkurrencefordel og udnytter, at flere og flere store virksomheder, kunder og investorer spørger til, hvordan varerne bliver transporteret. På den måde sikrer vi, at vi er foregangsvirksomheder, når der skal transporteres grønt. For det er de virksomheder, som bliver valgt i fremtiden.

 

Vi ser også på, hvordan vi kan være på forkant med de krav, der fremover bliver stillet som en del af Odense Kommunes grønne mobilitetsplan.

 

Deltagere  Format Emner 

 Medarbejdere/ledere der arbejder med logistik og transport i virksomheden

Du kommer i netværk med:

 • Chef for økonomi og HR i Ældre- og Handicapforvaltningen, Jeanette Andreasen
 • Transportchef, Lars T. Hansen fra Odense Renovation
 • Supply Chain- og Logistikdirektør, Rasmus Oldenborg fra H. J. Hansen Recycling Group

 4 møder årligt á 3-4 timer, hvor medlemmerne på skift er vært

Hvert møde har et emne

Fx ...

 • Fremtidens drivmidler og transportformer
 • Lovgivning inde for området 
 • Rapportering

 

7. Netværk om projektering/facility/service

Den danske konkurrenceevne bygger på to faktorer - mennesker og infrastruktur. Vil man gerne markedsføre sig som en grøn og bæredygtig virksomhed, kræver det, at bæredygtighed bliver tænkt hele vejen rundet. Så giver det værdi for både mennesker og kerneforretningen.

 

Det er i sidste ende virksomheder med en grøn og bæredygtig profil, som i sidste ende kommer til at tjene penge på den grønne omstilling. Derfor er det afgørende, at virksomhederne tænker grønt og bæredygtigt, når der skal byges nyt, når bygningerne skal udvikles eller driftes.

 

I netværksgrupper faciliterer vi viden om bæredygtighed i byggeriet på tværs af projektering og drift.

 

Deltagere  Format  Emner

 Facility managers

Projekterende driftsfolk

Sustainability managers

Projekterende i byggeri og anlæg

Du kommer i netværk med:

 • Ejendomschef i Borgmesterforvaltningen, Gitte Bech
 • Facility Manager, Michael Kruse Jepsen fra VandCenter Syd
 • Teamleder for Vedligehold og Service, Per Gregersen fra Odense Havn
 • Produktionsdirektør, Lars Haunstrup fra H. J. Hansen Recycling Group

 4 møder årligt á 3-4 timer, hvor medlemmer på skift er vært

Hvert møde har et emne

Fx ...

 • Bæredygtighed i byggeri
 • Hvordan kan man nedbringe CO-udledning fra byggerier?
 • Hvordan nedbringer man klimabelastningen fra drift?
 • Hvordan skal man renovere industribygninger? og hvad skal man ikke gøre?

 

 

Vil du være med, eller har du en anden ide?


Netværkene er i gang med at blive etableret, og du kan komme med.

Så er din virksomhed interesseret i at deltage i et af netværkene - eller mener du, at det er et helt andet tema eller type netværk, som er mere relevant for din virksomhed og din branche?

Så skriv eller ring til Odense Klimapartnerskabs sekretariat, Signe Vestergaard Bansø, sveba@odense.dk, 22 67 02 06.

Odense Klimapartnerskab, Sekretariat
 • Nørregade 36
 • 5000 Odense C
 • CVR-nr.: 44070472
 • Signe Vestergaard Bansø
 • 22 67 02 06, sveba@odense.dk
Odense Klimapartnerskabs logo